Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

ՀՊՏՀ Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը իր ակտիվ գործունեությունն է ծավալել ուսանողական խորհրդի ձևավորման առաջին իսկ օրվանից: Ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը բաղկացած է ֆակուլտետի 3 բաժինների ուսանողներից:

ՀՊՏՀ Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահն է Արմեն Մկրտչյանը: