Կազմակերպչական

“Կազմակերպչական” հանձնաժողովը կազմակերպում է ՀՊՏՀ ուսանողների արտալսարանային ազատ ժամանցը: Ուսանողների կողմից առաջարկված միջոցառումների կատարմանն է աջակցում, ինչպես նաև մյուս հանձնաժողովների և ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդների հետ համատեղ կազմակերպում է բազմապիսի միջոցառումներ և ճանաչողական արշավներ դեպի Հայաստանի հետաքրքիր և պատմական վայրեր:
Կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահն  է Սարգիս Սամսոնյանը: