Ուսանողական հարցման արդյունքներ

2015 թվականի փետրվարի 15-ին Հայաստանի պետական  տնտեսագիտական համալսարանի Ուսանողական խորհրդի նախագահ Սերգեյ  Խառատյանի նախաձեռնությամբ ձևավորվեց աշխատանքային խումբ, որը փորձեց մշակել  ուսանողների հնարավորինս լայն շրջանակի կարծիքը ներկայացնող  առաջարկությունների փաթեթ:

Առաջարկությունների փաթեթի ձևավորման հիմնական մեթոդ է ընտրվել ի անհատական սոցիալական հարցումը: Հաշվի առնելով սահմանափակ ժամանակը՝  հարցումները հիմնականում կրում են քանակական բնույթ: Հարցմանը մասնակցել է  ՀՊՏՀ 500 ուսանող` 2-րդ, 3-րդ 4-րդ կուրսերից,

Փաստաթղթի նպատակը` ստացողին օգնելն է պատկերացում կազմել ՀՊՏՀ  ուսանողների՝ բուհ-ի կրթական համակարգի առանցքային խնդիրների վերաբերյալ  դիրքորոշման մասին:

Բեռնել հարցման արդյունքները