Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման

   Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի Ուսանողական խորհուրդը հիմնվել է համալսարանի Ուսանողական խորհրդի հիմնման հետ միասին: Ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը բաղկացած է ֆակուլտետում ներառվող տարբեր մասնագիտությունների տարբեր ուսանողներից: Ֆակուլտետի Ուսանողական խորհրդի անդամները ակտիվ գործունեություն են ծավալում նաև ֆակուլտետի կառավարման խորհրդում:

  Ներկայումս Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի Ուսանողական խորհրդի նախագահն է Մարինե Ալեքսանյանը: