Պատմություն

 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Ուսանողական խորհուրդը, որպես ուսանողական ինքնակառավարման մարմին, ձևավորվել է 1994թ.-ին:

   Ուսանողական խորհրդի կազմում գործում են 6 ֆակուլտետային Ուսանողական խորհուրդներ:  Դրանք են`

  1. Կառավարման ֆակուլտետ
  2. Ֆինանսական ֆակուլտետ 
  3. Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտ. հարաբերությունների ֆակուլտետ
  4. Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ
  5. Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ
  6. Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

   Ուսանողական խորհրդում գործում են հետևյալ մշտական հանձնաժողովները`

 1. Ուսումնագիտական հանձնաժողով
 2. Արտաքին  կապերի հանձնաժողով
 3. Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի հանձնաժողով
 4. Մշակույթի, սպորտի և ազատ ժամանցի հանձնաժողով
 5. Սոցիալական հարցերի հանձնաժողով
 6. «Նժդեհ» ռազմահայրենասիրական ակումբ
 7. Կազմակերպչական հանձնաժողով
 8. «Нар-Хоз» ՈւՀԱ ակումբ

   Ուսանողական խորհուրդը սերտ կապերի մեջ է հետևյալ կազմակերպությունների հետ`

 1. Հայաստանի Ազգային Ուսանողական Ասոցիացիա (ANSA — Armenian National Student Assossiation)
 2. ՀԵՀ (Համյաստանի երիտասարդական հիմնադրամ)
 3. ՀԵԱԽ
 4. Ռուսաստանի պետական առևտրատնտեսագիտական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդ:

   Ուսանողական խորհրդի կողմից կազմակերպվող միջոցառումները  ֆինանսավորվում են հետևյալ կառույցների և կազմակերպությունների կողմից`

 1. Համալսարանի ռեկտորատ
 2. Համալսարանի արհկոմիտե
 3. ՀԵՀ
 4. ՀԵԱԽ
 5. այլ կազմակերպություններ

Ուսանողական խորհուրդը մինչ այժմ նախագահել են`

 1. Մարկոս Շիրինյանը (1994-1995)
 2. Ռաֆայել Սարգսյանը (1995-1996)
 3. Սամվել եղիկյանը (1996-1998)
 4. Արման Գրիգորյանը (1998-1999)
 5. Արթուր Գյուլազյանը (1999-2000)
 6. Աբրամ Բախչագուլյանը (2000-2003)
 7. Արմեն Ալեքսանյանը (2003-2007)
 8. Նարեկ Մանթաշյանը (2007-2010)
 9. Սևակ Խաչատրյանը  (2010-2014)
 10. Սերգեյ Խառատյան (2014-2017)
 11. Հովհաննես Հարությունյան (2017թ-ից առ այսօր)