Սոցիալական հարցերի հանձնաժողով

     Սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ իրականացվում են բազմաթիվ և տարաբնույթ սոցիալական ծրագրեր` սկսած մանկատներ և ծերանոցներ այցելություններից, սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելուց, մինչև կարիքավոր ուսանողների խնդիրների լուծումը:

2017թ-ից հանձնաժողովի նախագահն է Ֆինանսական ֆակուլտետի ուսանողուհի Մարիամ Հայրապետյանը: