Քննաշրջան

Քննությունների գրաֆիկները բեռնելու համար ընտրեք ֆակուլտետը:

Ֆինանսական 

Կառավարում

Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Մարքեթինգ և բիզնեսի կազմակերպում

Ինֆորմատիկա և վիճակագրություն

Տնտեսության կարգավորում ԵՎ միջազգային տնտեսական հարաբերություններ